Politiattest

I Rakkestad IF – Fotball er det leder som har ansvaret med å påse at alle som har en oppgave i klubben, tilknyttet barn og unge, har tilfredsstillende politiattester. 
 
Melding om attester går første gang ut i januar hvert år. Dette for å fange opp alle nye som er kommet til mellom sesongslutt og oppstart av treninger og kamper det påfølgende året. I september går det ut melding til nyoppstartede lag. Dette sikrer at nye ledere og trenere fanges opp.  
Blir nye personer tilknyttet oppgaver i klubben midt i sesongen, er det leders ansvar fange opp disse fortløpende, slik at gyldig politiattest blir forevist. 
 
I utgangspunktet er det trener/leder som selv skal huske på attestens varighet, men dette har vist seg vanskelig, slik at leder vil i sitt register påføre dato for når attesten ble forevist. Det gjør det enklere å initiere ny runde med attester annet hvert år, som er anbefalingen Norges Fotballforbund gir til sine medlemsklubber. 
 
Hovedregelen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. 
 

Hva skal klubben gjøre? 

  1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.  
  2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren. 
  3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system. 
     

Hva skal søkeren gjøre? 

  1.  Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.  
  2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget) 
  3.  Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget. 
  4. Vente på svar 
  5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. 

Er du folkeregistrert i Østfold, er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

 
Tidligere søknadsskjema for politiattest: 
https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_185.pdf