STILLINGSBESKRIVELSE FOR FIKSANSVARLIG I RAKKESTAD IF FOTBALL

Klubben har en FIKS ansvarlig som har vært på opplærling hos Østfold fotballkrets.
Oppgavene som FIKS ansvarlig i RIF fotball har er:

 • Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS.
  • Registering av spillere, hvor dupplettkontroll blir brukt
  • Opplærling av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og resultatregistrering
  • Opplærling av klubbrukere i godkjenning av overganger dersom kompetansen er der hos klubbadmin.
 • Følge opp og bistå klubbrukerne, hvis registering (har vært litt problemer tidligere pga ulike typer nettlesere) og kamprapporter ikke blir levert el registrert.
 • Administrere klubbopplysninger ved behov.
 • Administrere klubbens anlegg ved behov mot krets som må foreta justeringer i systemet
 • Sender ut informasjon til lagene om når fristene for påmelding til sesongen er og følger opp at disse blir overholdt.
 • Informere i februar hvert år på trenere/lagleder/styremøte på hva FIKS er og hvilke lag som skal bruke det.
 • Sender ut info til alle trenere/lagledere når kampene for sesongen ligger ute til gjennomsyn før sesongstart.
 • FIKS ansvarlig melder på alle klubbens lag i serien og godkjenner påmeldingene.
  • Melder av lag til serien innen fristen, hvis det viser seg at det er nødvendig.
  • FIKS ansvarlig melder på yngre lag til Bendit cup., samt andre turneringer som krever FIKS- påmelding
  • Påser at alle lagene har hovednavn og evt et lags navn i serien.
  • Melder på antilag, der det er behov
  • Bistår og henviser videre, hvis noen trenere/lagledere er usikker på hvilket nivå de skal melde på laget i kommende sesong
  • Aktivisere og passivisere forsikringer på spillere
  • Flytting av kamper i barnefotball i FIKS
  • Foreta endringer på personer og roller eller bl.a årsmøte
  • Rydde og holde orden på lagsporteføljen