Dommeransvarlig

Rollebeskrivelse dommerkoordinator Rakkestad IF – Fotball 
 

 • Ha god kontakt med styret, lagledere og trenere.
 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere, og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Være behjelpelig med å skaffe dommere til treningskamper og følge opp disse etter behov.
 • Være med på lagleder/trenerforum når dette er ønskelig.
 • Sørge for at det blir avholdt et klubbdommerkurs i klubben hvert år.
 • Følge opp spillere som har ønske om å gå videre som dommer.
 • Ansvar for å tilby de med ambisjoner og talent, etterutdanning dekket av klubben, i samarbeid med kretsen.
 • Arbeide aktivt for å fremme dommersaken i klubben og sørge for at alle lagledere/trenere og spillere har en positiv holdning til dommere som kommer til klubben vår.  
 • Være ansvarlig for dommerne under Per Helgerud Cup
 • Ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag.